Alopécia

Vypadávanie vlasov

Definovať plešivosť môžeme ako - Alopéciu – čo je úplná strata vlasov, alebo nadmerné vypadávanie vlasov, ktoré pri normálnej regenerácii nie je nahrádzané dorastaním vlasov.

Ľudská koža je pokrytá až na malé výnimky ochlpením. Na ľudskej koži sa vyskytujú chĺpky  veľmi jemné, temer nerastúce až po dlhé a hrubé ochlpenie konštantne rastúce vlasy. Vlasy a účesy sú väčšinou brané aj v histórii ako ozdoba, moderný výraz, symbolika typu človeka, dôležité doplnenie výrazu tváre osobnosti.

Mnohé vedecké práce sa zapodievali hľadaním dôvodov straty vlasov- alopécie a zisťovaním plošného výskytu plešatosti v populácii. Niektoré vedecké práce sú zamerané na  zisťovanie spôsobov, ktorými sa vlasy opäť obnovia. Pri plošných štúdiách sa zistilo, že temer polovica mužov vo veku 18 – 45 rokov má nejaký z typov alopécie. Výskyt plešivosti rastie priamoúmerne s vekom.  Plešivosť je znepokojujúca, najmä z dôvodu možných komplexov a straty vlastnej sebaistoty v sociálnych vzťahoch. Strata vlasov je však pre mnohých mužov aj ženy nepríjemná realita.

Vlasy vyrastajú z vlasových korienkov. Denne vypadne 50-100 vlasov, čo je v norme. Rast vlasov je v priemere 1,0 cm za mesiac, pričom rýchlejšie rastú vlasy v lete a najpomalšie na jeseň a v zime. Výraznejšie spomalenie rastu vlasov nastáva až po 70- tom roku života. Pre vlasy je dôležitá úloha mužských hormónov.

Všeobecné príčiny plešivosti – dôvod môže byť jeden alebo kombinácia viacerých:

 • Dedičnosť
 • Výživa
 • Imunita jedinca
 • Stres
 • Hygienické chybné postupy- či už prehnané umývanie vlasov, alebo nedostatočná hygiena

Alopéciu delíme podľa trvania na:

 • Prechodnú - objaví sa v určitej etape života väčšinou je druhotným príznakom iného zdravotného problému .
 • Definitívnu – ktorá vzniká na základe nemenných faktorov, tieto spôsobujú deštrukciu vlasového vačku alebo zabraňujú rastu vlasov.

V  odborných prácach, lekárskych knihách  v príspevkoch na internete je alopécia mužov veľmi dobre spracovaná. Rozoberieme však niektoré aspekty o plešivosti   žien. Hoci reakcia na traumu plešivosti môže byť rovnaká u oboch pohlaví, pre ženy je alopécia vysoko traumatizuja, nakoľko vlasy sú  aj sexuálne vnímaným  znakom. Čoho dôkazom je skrývanie vlasov žien pod rôzne šatky z náboženských dôvodov, kedy sú považované vlasy žien ako sexuálne povzbudivo pôsobiaca realita .

U  mužov je považovaná plešivosť často za prejav prebytku  – mužského hormónu. Takže troška povzbudivé v psychológii muža môže byť, že chlap tým, že je plešatý je mužnejší. Uvedené podporujú  správy, ktoré uvádzajú, že  napríklad eunuchovia – (muži, ktorým boli operatívne odstránené semenníky)  nebývali plešatí. V dnešnej dobe je vcelku módny štýl „silný muž“  s vyholenou hlavou.

Ženská androgénna plešivosť

Sa začína prejavovať ku koncu dospievania. Javí sa preriedením vlasov po celej hlave. Na vine je zvýšená hladina  androgénov - mužských pohlavných hormónov v krvi. Pri tejto forme alopécie väčšinou nedochádza k rozsiahlej plešivosti. Liečba pomocou antiandrogénov vedie často k úspechu.

Ďalší typ plešivosti, ktorá má priaznivé prognózy je telogénne vypadávanie vlasov. S telogénnou stratou vlasou má väčšina žien skúsenostiide o dennodennú stratu vlasov, ktorá ženy môže veľmi vystrašiť, nakoľko predpokladajú že povedie k úplnej strate vlasov. Zvýšené strácanie vlasov sa prejavuje napríklad už pri česaní.

Príčina prečo k takýmto situáciám dochádza nie je jednoznačne známa, no predpokladá sa že k občasnej zvýšenej strate vlasov dochádza:

 • Po ťažkej chorobe
 • Po závažnom chirurgickom zákroku
 • Pri nedostatku železa

Podstatné pri telogénnom vypadávaní vlasov je, že po odznení stresorových faktorov, odstránení nedostatku železa dochádza k obnove vlasov do 1 roka.

Sekundárna alopécia – k tejto strate vlasov dochádza po liečbe určitými liekmi ako sú:

 • Antikoagulanciá – lieky na zníženie zrážanlivosti krvi
 • Tyreostatiká – lieky na potlačenie zvýšenej činnosti štítnej žľazy
 • Chemoterapeutiká – lieky používané pri liečbe rakovín
 • Antiepileptiká – lieky používané pri liečbe epilepsie
 • Vitamín A – používanie v zvýšenej miere
 • a niektoré ďalšie terapie

Príznaky plešivosti vymiznú do určitého obdobia (cca do 1 roku) po ukončení  liečby.

U niektorých žien plešivosť môže vzniknúť ako sprievodný znak niektorých ochorení:

 • Poruchy štítnej žľazy:
  • hypotyreóza - znížená funkcia  štítnej žľazy
  • hypertyreóza- zvýšená funkcia  štítnej žľazy
 • Závažné nedostatky vo výžive: chýbanie cysteínu - aminokyseliny s obsahom síry, potrebnej k tvorbe vlasov a nechtov
 • Systémový lupus erythematosus
 • Syfilis- pohlavná choroba

Ak pri ochoreniach došlo k nevratnému poškodeniu vlasových základov, prognóza na spätné dorastenie vlasov je minimálna.

Tiež nevratné zmeny vo vlasovej pokrývke spôsobujú niektoré ochorenia a infekcie, pri ktorých došlo k deštrukcii vlasového vačku s následným vznikom jazvy :

 • Niektoré nádory
 • Infekcie postihujúce vlasový vačok-ako kerion - hnisavé plesňové ochorenie kože
 • Lichen planus – kožná choroba
 • Lupus erythematosus - auto imunitná choroba zo skupiny kolagenóz, ktorá postihuje prevažne mladé ženy
 • Niekedy sa nepodarí príčina odhaliť

Niektoré druhy plešivosti si spôsobujem sami a síce prehnaním používaním určitých kozmetických prípravkov, alebo kaderníckych techník. Kvalite vlasovej pokrývky neprospieva nešetrné česanie vlasov a neopatrné rozčesávanie mokrých vlasov.
Nešetrné zaobchádzanie s vlasmi, každodenné naťahovanie vlasov spôsobuje  takzvanú traumatickú plešivosť.

Pre ženy ktoré stratili vlasy a nevedia príčinu, je dobré zamerať sa na zdravý životný štýl, zdravú na zeleninu a ovocie bohatú stravu. Tiež  je dobré svojim prístupom k problémom obmedziť stresy. Ak vlasy napríklad  po onko liečbe dorastajú, často sú s nádychom kučeravosti a sú ešte krajšie ako pred traumatizujúcou stratou vlasov v dôsledku vplyvu chemoterapeutík na korienky vlasov.

Lekárske vyšetrenie u kožného špecialistu doporučujeme v prípade alopécie z dôvodov, kedy je potrebné  objasniť príčinu straty vlasov, odhalenie prítomnosti možnej choroby, ktorú sama žena  nespozná. Komplexné vyšetrenie u odborníka zahrnie aj genetické posúdenie daného stavu a zhodnotenie psychického stavu pacientov. Taktiež lekárske vyšetrenie je potrebné pre indikáciu liečby, aké prípravky pacient má používať, či kedy má pristúpiť na využitie najmä u mužov využívanej techniky transplantácie vlasov.

Literatúra:

1. Javier Vendrell Covisa : Praktická zdravovedastr 542 -546, 2006
2. Montagna W. Carnacho F.: Anathomy and development of hair.. Aula Medica Group 1997:1-27
3.Gray J. Dandrufl: Aetiology, pathology and treatment., Blakwell Science, Ltd., 2003: 23 - 30