Kontakt

Internetový obchod www.minoxidil.sk prevádzkuje spoločnosť:

AdaMart s.r.o.
Schubertova 12
937 01 Želiezovce

tel.: +421 903 898 008

email: info@oliveland.sk

IČO: 44 502 303
DIČ:  2022720953
IČ DPH: SK2022720953

bankové spojenie: VÚB 2538549651/0200

Spoločnosť  je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre vo vložke č.: 23581/N

Osobné odbery vybavujeme v sídle spoločnosti.